EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ

 

 

   

CİLD       ALFABE       KONU       KABR-İ ŞERİFLER

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.
     
 

TÜRKİYE GAZETESİ YAYINLARI

 

 

EVLİYÂLAR

ANSİKLOPEDİSİ

 

Bu Ansiklopedide, İslâmiyetin başlangıcından yakın zamâna kadar, çeşitli asırlarda ve değişik bölgelerde, bilhassa Anadolu topraklarında yaşayan ilim, irfân, ahlâk ve fazîlet sâhibi âlim ve velîler anlatılmaktadır. 

 Konu başlıklarına içindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz.

 

İHLAS GAZETECİLİK HOLDİNG A.Ş.

 Adına Sahibi

Dr. Enver Ören

 

GENEL YAYIN MÜDÜRÜ

İlhan Apak

 

TERTİP HEYETİ

Prof.Dr. Kemal Yavuz

Doç.Dr. Ramazan Ayvallı

Yard.Doç.Dr. Ethem Levent

Ali Kara - Ali Yılmaz - Bahaeddin Apak - Burhan Kılıç

Erdoğan Sevim - Muzaffer Durgut - Saim Kökçü - Yaşar Taşdemir

Şiirler : Abdüllatif Uyan

 

Hazırlayan : Cavit Durgut

GERİDÖN

İÇİNDEKİLER

CİLD'E GÖRE SIRALANMIŞ EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ

01. CİLD (ABAPÛŞ-İ VELÎ - ABDÜLMECÎD ŞİRVÂNÎ)

02. CİLD (ABDÜLMELİK ET-TABERÎ - ALÂEDDÎN-İ ATTÂR)

03. CİLD (ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ - BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ)

04. CİLD (BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ - DEDEBAĞ DEDE)

05. CİLD (DEDİĞİ SULTAN - EBÜSSÜ'ÛD EFENDİ)

06. CİLD (EDEBÂLÎ (Üdebâlî) - HASAN BABA)

07. CİLD (HASAN-I BASRÎ - KOCABIYIK EREN DEDE)

08. CİLD (KOYUN BABA - MUHAMMED HUCCETULLAH)

09. CİLD (MUHAMMED HÜSEYİN SÂHİB - PÎR FETHULLAH)

10. CİLD (PÎR İLYÂS - SOFYALI BÂLÎ EFENDİ)

11. CİLD (SOMUNCU BABA - TAŞKESENLİ AHMED EFENDİ)

12. CİLD (TAŞKESENLİ İBRÂHİM EFENDİ - ZÜNNÛN-İ MISRÎ)

 

ALFABEYE GÖRE SIRALANMIŞ EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ

 

KABR-İ ŞERİFLER

Afganistan Evliyâları

Âzerbaycan Evliyâları

Bulgaristan Evliyâları

Cezâyir Evliyâları

Fas Evliyâları

Filistin Evliyâları

Hindistan Evliyâları

Irak Evliyâları

İran Evliyâları

İspanya Evliyâları

İsrâil Evliyâları

Kazakistan Evliyâları

Kıbrıs Adası Evliyâları

Kıpçak Evliyâları

Libya Evliyâları

Lübnan Evliyâları

Macaristan Evliyâları

Makedonya Evliyâları

Mısır Evliyâları

Özbekistan Evliyâları

Pakistan Evliyâları

Romanya Evliyâları

Rusya Federasyonu Evliyâları

Senegal Evliyâları

Sûriye Evliyâları

Suudî Arabistan Evliyâları

Tunus Evliyâları

Türkiye Evliyâları

Türkmenistan Evliyâları

Ukrayna Evliyâları

Ürdün Evliyâları

Yemen Evliyâları

Yunanistan Evliyâları

 

CİLD SIRALI KONULARINA GÖRE EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ

01. CİLD (ÂBİD-ÂRİF - DU – İBÂDET – TÂAT - 4)

02. CİLD (DÜNYA - 1 – EVLİYÂNIN HALLERİ)

03. CİLD (EVLİYÂ'YI ÜZMEK (A) – İSTİĞFÂR – TÖVBE - 1)

04. CİLD (İSTİHÂRE–İSTİŞÂRE – MܒMİM–MÜNÂFIK–MÜSLÜMAN - 2)

05. CİLD (MÜCÂHİD EVLİY – SABIR – ŞÜKÜR)

06. CİLD (SADAKA – ZULÜM)

 

ALFABETİK SIRALI KONULARINA GÖRE EVLİYÂLAR ANSİKLOPEDİSİ

A

B

C

Ç

D

E

F

G

H

İ

K

M

N

Ö

P

R

S

Ş

T

U

Ü

V

Y

Z